Trete Reasürans Brokerliği

Reasürans, sigorta şirketlerinin risklerini belirli anlaşmalar dahilinde transfer etmeleridir. "Tekrar sigortalama" anlamına gelen reasürans, sigorta şirketlerinin sigortalanması olarak da değerlendirilebilir. Reasürans şirketleri de bu riskleri üstlenen şirketlerdir.

Reasürans brokerliği, sigorta şirketlerinin risklerinin transferi sürecinde aracılık işlemlerini yürütmektir. Bununla beraber, reasürans brokeri sigorta brokeri ile ortak çalışarak direkt olarak sigortalının ihtiyacını karşılayacak şekilde riske özel kapasite de sağlayabilir.

BT&T hem trete hem de ihtiyari reasürans konularında faaliyet göstermekte ve sigorta sektörünün göstermiş olduğu güven ile birlikte her yıl önemli ölçüde büyüme kat etmektedir.

Hedefimiz reasürans brokerliği kapsamında sektörün en ileri gelen reasürans brokeri olmaktır.

BT&T, trete reasüransı ve ihtiyari reasürans konularında sigorta sektörüne hizmet vermektedir.


Motor Kot-Par Treteleri

Motor Kot-Par treteleri kapsamında Orta Doğu ve Kıta Avrupası reasürans piyasaları ile çalışmaktayız. Motor Kot-Par treteleri içinde özel ve pahalı arabalar için özel bir tretemiz olmakla beraber, reasürans kapasitesinin çok dar olduğu Türkiye Kasko ve Trafik sigortalarını içeren tretelerimiz de bulunmaktadır.

Hasarı Yıllara Yayma (Spread Loss) Treteleri

Hasarı Yıllara yayma (Spread Loss) treteleri dünya reasürans literatürüne Geleneksel Olmayan Reasürans (ART) olarak girmiştir.BT&T Broker, DÜNYA PİYASASINDAKİ REASÜRANS ile olan işbirliği kapsamında seneler içinde bu konuda uzmanlaşmış bir reasürans brokeri haline gelmeye çalışılmıştır.

Spread Loss treteleri özellikle working layer (CAT ve Risk) Hasar Fazlası treteler karşısında önemli avantajlar sunmaktadır. BT&T broker Hasarı Yıllara Yayma treteleri kapsamında Kıta Avrupası ve Bermuda reasürans piyasası ile çalışmaktadır.

Toplu Hasar Oranı Koruma (Aggregate Stop Loss) Treteleri

Toplu hasar oranı Koruma treteleri Türkiye sigorta piyasasında sıklıkla kullanılmamakla beraber özellikle tarım sigortalarının reasüransı için ve geleneksel reasürans kapasitesinin sağlanmasının zor olduğu treteler için alternatif oluşturmaktadır. Bu kapsamda Kıta Avrupası ve Bermuda reasürans piyasaları ile çalışmaktayız.