Bireysel Sigorta Brokerliği

BT&T Broker, risk transferi sürecinde sigorta şirketleri ile görüşmelerde bulunarak belirlenen risklerin tam olarak kapsandığı poliçelerin hazırlanmasını sağlar.

Oluşturulan poliçelerin fiyatlandırılması sigorta şirketleri tarafından tamamlandıktan sonra sigortalılarının tercihleri ve öncelikleri doğrultusunda çeşitli kriterlere göre ağırlıklandırarak sigorta şirketi seçimi sırasında sigortalılara objektif bilgi sağlar.

Sigortalıların adına sigorta şirketleri ile prim pazarlığı yaparak en düşük primle en çok teminatı elde etmeye çalışır.

Hizmetlerimiz:

  • Bireysel müşterilerin ilgili sigorta ürünleri hakkında bilgilendirilmesi
  • Sigorta şirketleri tarafından oluşturulan poliçelerin söz konusu riskleri doğru şekilde ve tam olarak kapsamasının sağlanması
  • Riski üstlenecek olan sigorta şirketi seçiminde sigortalılara objektif bilgiler ışığında yol gösterilmesi
  • Sigortalı için en uygun şartları sunan sigorta şirketi ile poliçenin düzenlenmesi konularında sigortalılarına hizmet vermektedir

Bireysel Emeklilik

Hayat

Konut Paket

Kasko

Trafik

Dask

Sağlık

Tehlikeli Hastalıklar

Seyahat Sağlık

Ferdi Kaza

Mesleki Sorumluluk

3.Şahıs Sorumluluk