Özel Çözümler

DİĞER SEKTÖRLER


Değerli Madenler All Risk Sigortası

Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında ve saklanması sırasında yangın, terör, deprem, emniyeti suistimal ve/veya silahlı gasp ve soygun risklerine karşılık teminat altına alınır.

BT&T Broker, Değerli Madenler Sigortası kapsamında Lloyds piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com

Mimar, Mühendis ve Muhasebeciler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bir yapının projelendirilmesinde, yapım süresinde ve denetlenmesinde görev alan kişilerin mesleklerinin uygulanması sırasında verilen hizmetlerde kusur veya mesleki bilgi ve beceri eksikliği sebebiyle tazminat ödenmesini gerektiren zararları teminat altına alan sorumluluk sigortasıdır. Uluslararası alanda yaptırılmasının zorunluluğu bakımından ülkeden ülkeye farklılık gösteren fakat çoğunlukla yaptırılması tercih edilen bir sigortadır.

BT VE T Broker, Mesleki Sorumluluk Sigotası sigortası kapsamında Kıta Avrupası, Lloyds ve Orta Doğu piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com