Özel Çözümler

TERSANECİLİK


Tersaneler için Gemi İnşaat All Risk Sigortası (Shipbuilders All Risk)

Her türlü tersane, tesis, gemi gibi yapıların inşa süresinde ani ve beklenmeyen, poliçede teminat harici bırakılmış riskler dışında, herhangi bir nedenle meydana gelebilecek fiziki hasar ve kayıpları temin eden kapsamlı bir sigortadır. Tersane sahasında kullanılan makine ve ekipmanlar, geçici şantiye binaları, inşaat sahasında bulunan mevcut yapılar, hasar nedeniyle ortaya çıkacak enkaz kaldırma masrafları, ek sözleşme ile teminata dahil edilebilmektedir. Ayrıca inşaatın müteahhit tarafından tamamlanarak mal sahibine geçici tesliminden sonra, inşaat ile ilgili ortaya çıkabilecek kusurların giderilebilmesi için belirli bir süre bakım teminatı verilmektedir. Sigorta bedeli, projenin nihai bedeli olarak belirlenmektedir.

BT&T Broker, gemi inşaat All Risk sigortası kapsamından Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen şirketleri ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com