Özel Çözümler

FİNANS


Finansal Kuruluşları için Bankers Blanket Bond (BBB)

Bankalar ve finansal kuruluşların, kurumsal faaliyetleri sırasında, gerek kendi istihdam ettikleri personelin emniyeti suiistimali ve ihmalleri, gerekse üçüncü şahısların hırsızlık, soygun, dolandırıcılık gibi suç oluşturan kötü niyetli hareketleriyle nedeniyle uğrayabilecekleri hasar ve zararlara karşı oluşturulmuş çok geniş kapsamlı bir poliçedir. Bu poliçenin kapsamı uygulamalara göre farklılıklar göstermekle birlikte, sadece kapalı mekanlar da değil, poliçede belirtilmiş olan mahaller arasındaki sevkiyatlar sırasında meydana gelebilecek zararları da temin etmekte, ancak, sigorta şirketinin sorumluluğu belli limitlerden sonra söz konusu olmaktadır.

BT&T Broker, BBB sigortası kapsamında Kıta Avrupası, ABD ve Lloyds piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com