Risk Danışmanlığı

Tanımlanan risklerin sayısallaştırılması, riske konu olan olasılıkların gerçekleştiği durumlarda meydana gelecek olan ekonomik değer kaybının ortaya çıkarılmasıdır.

Küreselleşen ticaret ve bilgi teknolojilerinin iş hayatının her kısmında kullanılmaya başlanması kurumların geleneksel risklerin dışındaki risklerle daha fazla karşılaşmak durumunda kalmasına sebep olmaktadır.

Artan rekabet, kurumların maliyetlerini daha iyi yönetmelerini gerektirmekte; buna paralel olarak da risk yönetimi de maliyet yönetiminin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kapsamı:

  • Kurumların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan risklerin tanımlanması
  • Tanımlanan risklerin ölçülmesi ve sayısallaştırılması
  • Riskleri azaltıcı önlemlerin belirlenmesi
  • İlgili önlemlerin fayda/maliyet analizlerinin yapılması

Hizmetlerimiz:

  • İş süreçlerinin analizinin yapılarak kurumların karşı karşıya kaldıkları risk faktörlerinin belirlenmesi
  • Bu faktörler sonucunda ortaya çıkan risklerin gerçekleşmesi dahilinde oluşacak ekonomik değer kayıplarının hesaplanması
  • Söz konusu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin belirlenmesi
  • Alınacak önlemlerin fayda/maliyet analizlerinin yapılması konularında müşterilerine hizmet vermektedir

Filo Risk Yönetimi

BT&T Filo Çözümleri, kurumların risklerini azaltmalarına ve araçları nasıl finanse edilirse edilsin bütçelerini rahatlatmalarına yardımcı olur.

Hasar Çözümleri

BT&T Bu alanda hasarların değerlendirilmesinde müşterilerimize destek verip onlara etkin şekilde rehberlik edecek yetenekte, uzman bir hasar ekibiyle hizmet vermektedir.

Emtea Nakliyat Sigortası

Emtea nereye giderse gitsin, mal sahibi (yani imalatçı, tüccar veya alıcı) için, nakliye zinciri boyunca kazalar, doğal afetler, hatalı nakliye, hırsızlık gibi birçok risk unsuru vardır. Deniz yolu taşımacılığında bunlara ek olarak “müşterek avarya” durumu da söz konusudur.

Politik ve sosyal risklerin sigorta kapsamına girmesi her geçen gün daha önemli bir unsur haline gelmektedir. Bu nedenle, nakliye ve lojistik alanında, risk yönetimi bakımından ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunacak uzmanlarla çalışmak son derece önemlidir.

Enerji ve Madencilik

Global riskler, özellikle enerji sektöründe her geçen gün daha da artarak karmaşık bir hal almaktadır. Üretimden satışa dönük işlemlere kadar tüm enerji sanayii; uzak yerlerdeki arama çalışmaları, daha derin kuyu ve sular, daha kapsamlı sorumluluklar ve kamusal/siyasal riskleri de kapsayan pek çok riskle karşı karşıyadır.

Şirketler hammadde piyasası ve mali piyasalardaki dalgalanmalarla uğraşıp yeni projeleri tamamlamak için giderek artan sermaye harcamaları ile yüzleştikçe, bu riskler de büyümektedir.

Gıda-İçecek Sektöründe Tarımsal İşletmelerde Risk Yönetimi

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ve giderek büyüyen iş potansiyeli nedeniyle tarımsal endüstri sektöründeki şirketler için yeni riskler ortaya çıkmaya devam etmektedir. Gıda güvenliği, tedarik zinciri risk yönetimi, biyo-terörizm, güvenlik, genetiği değiştirilmiş organizmalar, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konular doğru şekilde belirlenip ele alınmadığı taktirde, mali olarak yıkıcı etkiler bırakabilmektedir.

Kaçırılma ve Fidye Sigortası

Kaçırılma ve Fidye Sigortası kapsamında, müşterilerimizi yalnızca maddi kayıplara karşı korumakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın önde gelen kriz yönetimi ve güvenlik şirketlerinin sunduğu hizmetlere erişimlerini de sağlıyoruz.

Sorumluluk Sigortası

Şirketler; faaliyetleri, hareketleri, ihmal ve kusurları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararları karşılamak için tazminat ödemek durumunda kalabilirler. Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada, sorumluluk risklerini sıkı denetim altında tutmak karmaşık ve zorlu bir iştir.

Sorumluluk Sigortası uzmanlarımız, bu tür riskleri ele alabilmeniz ve bunların üstesinden gelebilmeniz için yardımcı olmaktadırlar.

Motorlu Taşıt Sigortası

Motorlu taşıt filoları için müşterilerimize özel geliştirdiğimiz sigorta programı, oluşabilecek hasarlar ve bu hasarlar neticesinde karşılaşabileceğiniz mali risklere karşı koruma sağlar.

İlaç / Kimya Risk Yönetimi

Araştırma-Geliştirme sürecinin yüksek maliyetleri, imalat ve test süreçlerindeki riskler, çevre kanunlarının hızla değişmesi, ilaç ve kimya sanayilerinin önünde karmaşık güçlükler yaratan etmenlerden sadece birkaçıdır.

Mal Varlığı Sigortaları – Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, şirketiniz için özel bir eylem planı oluşturulmasını mümkün kılar ve risklerden kaçınmak, riskleri azaltmak, risklerle başa çıkmak veya başka birini bu iş için görevlendirmekle ilgili sorularınıza cevaplar oluşturur.

Gayrimenkul Risk Yönetimi

Gayrimenkul sigortaları ekibimiz, rekabetçi fiyatlarla sigorta çözümleri tasarlama ve uygulamada benzersiz bir uzmanlığa sahiptir. Sunduğumuz çözümler, sektörün bulunduğu noktayı ve gitmekte olduğu yeri çok iyi anlamamızın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Teknoloji ve Telekomünikasyon Risk Yönetimi

Yapıları gereği, teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri küresel niteliktedir. Kendisi de küresel bir şirket olan Aon, sınırlar arası ticaret yapmanın aslında ne kadar karmaşık ve engellerle dolu olduğunun bilincinde hareket etmektedir.