Özel Çözümler

ENERJİ


Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

RES projeleri kapsamında BT&T Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

 • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover)
 • Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı.
 • Projenin montajı sırasında türbinlerde meydana gelen bir hasar sebebi ile ortaya çıkan Gelir Kaybı (Henüz gelir elde edilmiyor olsa bile).
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Rüzgar Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı.

BT&T Broker, RES sigortaları konusunda LLoyds ve Kıta Avrupa piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

Güneş Enerji Santralleri (RES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

GES projeleri kapsamında BT VE T Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

 • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover).
 • Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Photovoltaic ve Integrated Photovoltaic Sistemler, Solar Termal Enerji Sistemleri, Trough Sistemleri için Dolu ve Buzlanma riskleri dahil All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Güneş Enerjisi Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı.

BT VE T Broker, GES sigortaları konusunda LLoyds ve Kıta Avrupa piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com

Hidroelektrik Santralleri (HES)

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de en gelişmiş sektördür ve her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

HES projeleri kapsamında BT VE T Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

 • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover).
 • Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk (Contingent Liability) Teminatı
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra Yağmur Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı

BT VE T Broker, HES sigortaları konusunda LLoyds ve Kıta Avrupa piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com

Biokütle (Biofuel) Enerji Teknolojileri (BEK)

Odun, yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, enginar, v.b.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday v.b.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar biyokütle enerji teknolojileri kapsamında değerlendirilmekte ve mevcut yakıtlara alternatif çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıtlarına ulaşılmaktadır.

BEK projeleri kapsamında BT VE T Broker aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

 • Projenin operasyona girme öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası (supply chain consequential loss cover).
 • Projenin inşaatı sırasında İnşaat All Risk teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı.
 • Projenin operasyona geçmesinden sonra kapsamlı Kar Kaybı Teminatı.

BT VE T Broker, BEK sigortaları konusunda LLoyds ve Kıta Avrupa piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com

Kömür Ticareti

Kömür Ticareti yapan şirketler için en önemli risk kömürün nakliyat sırasından kendi kendine kızışması riskidir.

Broker, nakliyat sigortaları için kullanılan en geniş teminat olan ICC (A) klozlarının yanında kömürün kendi kendine kızışması risklerini de dahil ederek rekabetçi fiyatlarla nakliyat poliçeleri düzenleyebilmektedir.

BT VE T Broker, Kömür nakliyat sigortaları konusunda LLoyds ve Kıta Avrupa piyasası ile çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com