Özel Çözümler

İNŞAAT


Surety Bond (Kefalet Bonosu veya Senedi)

Kefalet Bonosu, Sözleşmenin bir tarafının diğer tarafa karşı olan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde veya borçlunun alacaklı tarafa borcunu ödeyememesi durumunda, kefilin, sözleşmede öngörülmüş olan miktarı, alacaklı tarafa ödeyeceğini garanti eden yasal sözleşmedir. Borçlu tarafın, sözleşmeden doğan borcun, genellikle iflas olmak üzere, poliçede belirtilmiş olan herhangi bir nedene bağlı olarak ödeyememesi halinde, kefil durumunda olan sigorta şirketi veya banka, kefalet senedinin öngördüğü üzere, borçlunun borcuna kefil olmakta ve alacaklı tarafın zararını tazmin etmektedir.

Özellikle yurt dışında taahhüt işleri yapan inşaat şirketlerimizin karşılaştıkları ve işveren tarafından kredi mektubuna alternatif olarak istenen bir kefalet enstrümanıdır. Yurt dışı projelerinde Türk Bankalarından verilen teminat mektupları bazı işverenler tarafından kabul edilmemekte ve teminat mektubu uluslararası bankalar tarafından istenmektedir. Bu durum inşaat şirketlerimizin maliyetlerinin artmasına sebep olmakta ve rekabet avantajını yitirmelerine sebep olmaktadır.

BT VE T Broker, surety bond konusunda dünyanın en önde gelen surety şirketleri ile çalışmakta ve Türk Müteahhitlik şirketlerine destek vermektedir.

BT&T Broker, surety bond konusunda dünyanın en önde gelen surety şirketleri ile çalışmakta ve Türk Müteahhitlik şirketlerine destek vermektedir.

Detaylı bilgi için:info@bt-tbrokerlik.com