Sektöre Bağlı Olmayan Özel Çözümler


Politik Risk Sigortası

Politik Risk Sigortası, herhangi bir sektör ayrımı yapılmaksızın her türlü sektör için geçerli olan bir sigorta ürünüdür. Politik risk sigortası belirli bir ülkede yapılan bir yatırımın o ülkedeki politik düzenin değişmesi ve ciddi bir değişikliğe uğraması durumunda karşılığının alınmamasına karşı yapılan bir sigortadır.

Örnek olarak; yatırım yapılan ülkede bir politik müdahale, yabancı yatırımların millileştirilmesi, para transferlerinin durudurulması veya yatırımın sonucunu ciddi şekilde etkileyecek bir hukuki düzenlemenin yapılması gösterilebilir. BT&T Broker, politik risk sigortası kapsamında Lloyds piyasası ile çalışmaktadır.

Ödül (Prize Indemnity) Sigortası

Ödül sigortası da politik risk sigortası gibi herhangi bir sektör ayırımı yapılmaksızın her türlü sektör için geçerli olan bir özel üründür. Ödül sigortası, ödülü vermeyi tahhüt eden şirketin ödülün kazanılması durumunda uğrayacağı maddi kaybın sigorta şirketi tarafından ödenmesidir.

Örnek olarak yetenek yarışmaları sonucunda yarışmacının büyük ödülü kazanmasına karşı yapılan sigortalar gösterilebilir.

BT&T Broker, ödül sigortası kapsamında Lloyds, Kıta Avrupası ve ABD sigorta ve reasürans piyasası ile çalışmaktadır.