İhtiyari Reasürans Brokerliği

Reasürans, sigorta şirketlerinin risklerini belirli anlaşmalar dahilinde transfer etmeleridir. "Tekrar sigortalama" anlamına gelen reasürans, sigorta şirketlerinin sigortalanması olarak da değerlendirilebilir. Reasürans şirketleri de bu riskleri üstlenen şirketlerdir.

Reasürans brokerliği, sigorta şirketlerinin risklerinin transferi sürecinde aracılık işlemlerini yürütmektir. Bununla beraber, reasürans brokeri sigorta brokeri ile ortak çalışarak direkt olarak sigortalının ihtiyacını karşılayacak şekilde riske özel kapasite de sağlayabilir.

BT&T hem trete hem de ihtiyari reasürans konularında faaliyet göstermekte ve sigorta sektörünün göstermiş olduğu güven ile birlikte her yıl önemli ölçüde büyüme kat etmektedir.

Hedefimiz reasürans brokerliği kapsamında sektörün en ileri gelen reasürans brokeri olmaktır.

BT&T, trete reasüransı ve ihtiyari reasürans konularında sigorta sektörüne hizmet vermektedir.

BT&T Broker, sigorta şirketlerinin trete kapasitelerine ek olarak ve riskin %100’ü için ihtiyari reasürans desteği sağlağa çalışmaktadır.


LLOYD'S BINDER'LARI

BT&T Broker, reasürans kapasitesi ihtiyacına çok hızlı ve minimum underwriting bilgisi ile Lloyds binder'larını kullanarak cevap verebilmektedir. Bu kapsamda aşağıda detayları bulunan 3 adet Lloyds binder'i kullanmaktayız.

Yangın:

 • Risk Başına Kapasite: 15 M USD
 • Risk Başına Kabul Oranı: Maksimum %20

Kabul Edilen Risk Grupları:

 • İş merkezleri ve Rezidanslar
 • Oteller
 • Bankalar
 • Çimento Fabrikaları
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Mermer Fabrikaları
 • Havaalanları
 • Showroomlar
 • Alışveriş Merkezleri
 • Ayakkabı Üreticileri
 • Gıda Üreticileri

Mühendislik (Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz):

 • Makine Başına Kapasite: 10 M USD
 • Makine Başına Kabul Oranı: Maksimum %30

Nakliyat (Karayolu ve Deniz Taşımacılığı):

 • Taşıma başına Kapasite: 5 M USD
 • Taşıma Başına Kabul Oranı: Maksimum %50

TRETE KULLANIMINA EK OLARAK PLASMAN YAPILAN İŞLER

Yangın:

 • İş Merkezleri
 • Oteller
 • Çimento Fabrikaları
 • Limanlar
 • Mermer Fabrikaları

Mühendislik:

 • İnşaat All Risk
 • Hidroelektrik Santralleri
 • Rüzgar Enerji Santralleri
 • Jeotermal Santraller
 • Doğalgaz Santralleri
 • Üst Yapı İnşaatları
 • Otoyol İnşaatları
 • Demiryolu İnşaatları
 • Yer Altı Kablolama İşleri
 • Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki tüm İnşaat İşleri

Nakliyat:

 • Deniz Taşımacılığı
 • Tekne ve Gemi Gövde ve Makine Sigortaları

Sorumluluk:

 • Mesleki Sorumluluk
 • 3. Şahıs Sorumluluk (General Third Party Liability ve Public Liability)
 • Ürün Sorumluluk (Standalone)
 • İşveren Sorumluluk (Standalone)SS

RİSKİN TAMAMI İÇİN PLASMAN YAPILAN İŞLER

 • Yurt Dışı İnşaat Müteahhitleri için Surety Bond
 • Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki İnşaatlar için İnşaat All Risk
 • Tersaneler için Gemi İnşaat All Risk Sigortası
 • Off Shore Petrol Arama Şirketleri için Kuyu Kontrol Sigortası
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası, Rüzgar Azlığına Bağlı Gelir Kaybı
 • Güneş Enerjisi Santralleri (GES) için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası
 • Kömür Nakliyatçıları için Kömürün Kendi Kendine Yanmasına Karşı Sigortası
 • Hidroelektrik Santralleri (HES) için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası
 • Biokütle (Biofuel) Enerji Teknolojileri (BEK) için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası
 • Ağır Yük Taşımacıları için Sorumluluk Sigortası
 • Vinç Operatörleri için Sorumluluk Sigortası
 • Finansal Kuruluşlar için BBB Sigortası
 • Spor Klüpleri için Bonservis Bedeli Koruma Sigortası
 • Profesyonel Sporcular için Sakatlığa Bağlı Gelir Kaybı Sigortası
 • Organizasyon Şirketleri için Organizasyon İptaline Bağlı Gelir Kaybı Sigortası
 • Değerli Maden Rafinerileri için All Risk Sigortası
 • Mimarlık Ofisleri için Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Freight Forwarding Şirketleri için Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Film ve Prodüksiyon Şirketleri için Paket Sigorta