Kurumsal Sigorta Brokerliği

BT&T Broker, risk transferi sürecinde sigorta şirketleri ile görüşmelerde bulunarak belirlenen risklerin tam olarak kapsandığı poliçelerin hazırlanmasını sağlar.

Oluşturulan poliçelerin fiyatlandırılması sigorta şirketleri tarafından tamamlandıktan sonra sigortalılarının tercihleri ve öncelikleri doğrultusunda çeşitli kriterlere göre ağırlıklandırarak sigorta şirketi seçimi sırasında sigortalılara objektif bilgi sağlar.

Sigortalıların adına sigorta şirketleri ile prim pazarlığı yaparak en düşük primle en çok teminatı elde etmeye çalışır.

Hizmetlerimiz:

  • Belirlenen ve sigortalanması mümkün olan risklerin sigorta şirketlerine transfer edilmesi
  • Sigorta şirketleri tarafından oluşturulan poliçelerin söz konusu riskleri doğru şekilde ve tam olarak kapsamasının sağlanması
  • Riski üstlenecek olan sigorta şirketi seçiminde sigortalılara objektif bilgiler ışığında yol gösterilmesi
  • Sigortalı için en uygun şartları sunan sigorta şirketi ile poliçenin düzenlenmesi konularında sigortalılarına hizmet vermektedir

Yangın Paket Sigortaları

İnşaat-Montaj Tüm Riskler Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Gemi ve Yat Gövde Sigortası

Kar Kaybı Sigortaları

Tarım Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Kredi Sigortaları

Filo Sigortaları